Algemene kinesitherapie

 

Kinesitherapie beoogt na zorgvuldig onderzoek het behandelen van acute (en postoperatieve) of chronische functionele problemen van het bewegingsapparaat. Pijn of bewegingsproblemen zijn de voornaamste klachten waarvoor je bij ons terecht kan. Klachten vermindering en optimalisatie van het bewegingsapparaat door middel van manuele technieken en aangepaste oefentherapie zijn de voornaamste doelen van een kinesitherapeut. Tijdens deze therapie wordt rekening gehouden met zowel de individuele factoren van de patiënt, als met verschillende mogelijke beïnvloedende factoren zodat een professionele behandeling op maat van de patiënt, die de ware oorzaak van de pijn aanpakt, voorzien kan worden.